Novi zvuk logo

Најновије издање: 52

Novi zvuk 52

Претходно издање: 51

Novi zvuk 51

српски / english facebook

Специјално издање 1998. – Постструктуралистичка наука о музици

50 година Катедре за музикологију и етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду
Нашим професорима Властимиру Перичићу и др Драгославу Девићу

Мирјана Веселиновић-Хофман – РЕЧ УРЕДНИКА
Преузети: срп / енг

Мишко Шуваковић – ПРИСТУП ТЕМИ СИМПОЗИЈУМА
Преузети: срп / енг

Наука о музици

Мирјана Веселиновић-Хофман – КОНТЕКСТУАЛНОСТ МУЗИКОЛОГИЈЕ
Преузети: срп / енг

Марија Масникоса – САВРЕМЕНА МУЗИКОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ МОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА
Преузети: срп / енг

Мишко Шуваковић – ДИСКУРЗИВНА АНАЛИЗА
Преузети: срп / енг

Музика и култура

Оливера Васић – УЛОГА ПОЛОВА У ОБРЕДНОЈ ПРАКСИ НАШЕГ НАРОДА
Преузети: срп / енг

Димитрије О. Големовић – ЖЕНА КАО СТОЖЕР СРПСКЕ ВОКАЛНЕ ТРАДИЦИЈЕ
Преузети: срп / енг

Весна Микић – ЕКРАН: ПОСРЕДНИК/САИГРАЧ
Преузети: срп / енг

Музика и историја

Татјана Марковић – ОПЕРА – ПАРАДИГМА ПОЕТИКЕ СТВАРАОЦА У СТИЛСКОМ КОНТЕКСТУ ЕПОХЕ
Преузети: срп / енг

Ивана Перковић – О СРПСКОЈ ЦРКВЕНОЈ МУЗИЦИ РОМАНТИЧАРСКОГ ДОБА НА РАСКРШЋУ ПУТЕВА ИДЕОЛОГИЈЕ И КУЛТУРЕ
Преузети: срп / енг

Соња Маринковић – АКТУЕЛНА ПИТАЊА О РОМАНТИЧАРСКОЈ МУЗИЦИ
Преузети: срп / енг