Novi zvuk logo

српски / english facebook

Уреднички одбор

Главни и одговорни уредник

др Мирјана Веселиновић-Хофман, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

Уреднички одбор

др Мирјана Веселиновић-Хофман, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија
Академик Дејан Деспић, Српска академија наука и уметности, Србија
др Соња Маринковић, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија
мр Ана Котевска, Музиколошко друштво Србије, Србија
мр Милош Заткалик, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија
Marcel Cobussen, Ph.D., Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University, Холандија
Pierre Albert Castanet, Ph.D., Université de Rouen, Départment de musicologie, Француска
Chris Walton, Ph.D., Musikhochschule Basel/Africa Open Institute, University of Stellenbosch, (Швајцарска/Јужноафричка република)
Eduardo R. Miranda, Ph.D., Faculty of Arts, Humanities and Business, University of Plymouth, Уједињено Краљевство
Nico Schüler, Ph.D., Faculty of Music, Texas State University, Сједињене Америчке Државе

Секретар уредничког одбора

др Ивана Миладиновић Прица, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду, Србија

Лектор

Тамара Родвел-Јовановић, Жарко Цвејић

Припрема за штампу

Душан Ћасић

Веб дизајн & администрација странице

ФМУ