Novi zvuk logo

српски / english facebook

О часопису

Нови звук, међународни часопис за музику је научни часопис.

Часопис је основао Савез организација композитора Југославије 1993. године на предлог мале групе ентузијастичних стручњака. Године 1997. објављивање је преузео Музички информативни центар Савеза организација композитора Југославије. Године 2008. нови издавач је постала Катедра за музикологију Факултета музичке уметности у Београду.

Главни циљ овог часописа је да промовише и представи музику у Србији и теоријске концепте о музици – музиколошке, етномузиколошке, аналитичке, филозофске, естетичке, студије медија, студије културе...

Као специфичан наставак старог, Југословенског часописа Звук, Нови звук надилази свог претходника својим новим изразито интернационалним карактером. Док се свету представља савремена и традиционална музика у Србији, у часопису је такође реч о провокативним темама везаним за музику у другим земљама.

У доследним настојањима да оствари овај свој циљ, Нови звук је израстао у једно од оних музиколошких средишта која се карактеришу потребном разменом информација на интернационалном нивоу, искустава и многостраног промишљања комплексне музиколошке проблематике, како је то и зацртано у уредничкој ноти његовог првог броја.

Опште информације

Часопис излази два пута годишње, сваки број у два различита издања – српском и енглеском, са пропратним компакт диском. Сталне рубрике су: Разговори, Тематске серије Новог звука, Студије, Интерпретације, Погледи, Аналитичке перспективе, Грађа и традиција, Прикази и рецензије. Часопис има отворен и флексибилан приступ захтевима модерне науке.

Интернет страница часописа Нови звук је покренута 2004. године.