Novi zvuk logo

Најновије издање: 52

Novi zvuk 52

Претходно издање: 51

Novi zvuk 51

српски / english facebook

О часопису

Нови звук, међународни часопис за музику је научни часопис.

Часопис је основао Савез организација композитора Југославије 1993. године на предлог мале групе ентузијастичних стручњака. Године 1997. објављивање је преузео Музички информативни центар Савеза организација композитора Југославије. Године 2008. нови издавач је постала Катедра за музикологију Факултета музичке уметности у Београду.

Главни циљ овог часописа је да промовише и представи музику у Србији и теоријске концепте о музици – музиколошке, етномузиколошке, аналитичке, филозофске, естетичке, студије медија, студије културе...

Као специфичан наставак старог, Југословенског часописа Звук, Нови звук надилази свог претходника својим новим изразито интернационалним карактером. Док се свету представља савремена и традиционална музика у Србији, у часопису је такође реч о провокативним темама везаним за музику у другим земљама.

Постигли смо наш главни циљ, имајући у виду речи које је наш главни и одговорни уредник др Мирјана Веселиновић-Хофман, редовни професор на Катедри за музикологију на Факултету музичке уметности у Београду записала 1993. године:

овде унети цитат

Опште информације

Часопис излази два пута годишње, сваки број у два различита издања – српском и енглеском, са пропратним компакт диском. Сталне рубрике су: Реч композитора, Тематске серије Новог звука, Студије, Интерпретације, Анализе, Грађа и традиција, Студентски радови, Фестивали и симпозијуми, Прикази и рецензије. Часопис има отворен и флексибилан приступ захтевима модерне науке.

Интернет страница часописа Нови звук је покренута 2004. године.