Novi zvuk logo

Најновије издање: 49

New Sound 49

Претходно издање: 48

Novi Zvuk 48

српски / english facebook

Нови звук, међународни часопис за музику je научни часопис у којем се промовише музичка креативност и теоријски концепти о музици – музиколошки, етномузиколошки, аналитички, филозофски, естетички и други. У часопису се представља савремена и традиционална српска музика у свету, али и провокативне теме везане за музику или научне дисцплине о музици других земаља. Широк опсег тема подразумева питања у вези са композиторским поетикама, новим композицијама, различитим истраживачким проблемима и тако даље, из аспекта аналитичке и контекстуалне, музиколошке интерпретације. Часопис садржи и преглед међународних фестивала нове музике, рецензије књига и компакт дискова, као и рецензије одбрањених мастер теза, магистарских теза и докторских дисертација.

Позив за радове – Број 49

Часопис се налази на ERIH листи – European Reference Index for the Humanities