Novi zvuk logo

Најновије издање: 52

Novi zvuk 52

Претходно издање: 51

Novi zvuk 51

српски / english facebook

Број 29

Реч Музиколога

Мирјана Веселиновић-Хофман – PRIMA LA MUSICA КАО МУЗИКОЛОШКИ КРЕДО. РАЗГОВОР СА ДЕЈВИДОМ ФЕЛОУЗОМ
Преузети: срп / енг

Реч композитора

Ана Котевска –ИСИДОРА ЖЕБЕЉАН: ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНА ПУТОВАЊА ДО И ОД БЕОГРАДСКЕ ФАНТАСТИКЕ
Преузети: срп / енг

Студије

Соња Цветковић – КОМПОЗИТОР, ПУБЛИЦИСТА И ПЕДАГОГ ДРАГУТИН ЧОЛИЋ (1907–1987) ПОВОДОМ 100-ГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА
Апстракт: Рад се бави сагледавањем композиторске, публицистичке и педагошке делатности Драгутина Чолића, уметника који по времену деловања и одликама стваралаштва припада првој генерацији српских авангардних композитора. Кроз три развојне фазе дефинисане су стилско-изражајне одлике Чолићевог композиторског писма, са посебним освртом на рани и зрели период, у којима је експресионизам обележио његов креативни рад.
Кључне речи: "прашка група", експресионизам, додекафонија, атоналност, атематизам, четвртстепена музика, Шенберг, Хаба.
Преузети: срп / енг

Нова дела

Весна Микић – РОМАР/БОГ ГРАДА ИЛИ ИСЦЕЛИТЕЉСКА МОЋ МУЗИКЕ? НОВА ДЕЛА БОЖИДАРА ОБРАДИНОВИЋА И АЊЕ ЂОРЂЕВИЋ
Апстракт: Текст приказује два нова остварења Ање Ђорђевић и Божидара Обрадиновића. Будући да су обе вокално-инструменталне композиције настале поводом 150. годишњице рођења Стевана Мокрањца, оне на посебан начин проговарају о односу њихових стваралаца, као и нашег времена, према делу великог српског композитора.
Кључне речи: Ромар, Бог града, Ања Ђорђевић, Божидар Обрадиновић, Стеван Мокрањац, хорска музика, вокално-инструментална музика.
Преузети: срп / енг

Катарина Томашевић – НАГРАДА "СТЕВАН МОКРАЊАЦ" ЗА 2005. ГОДИНУ. ДЕЈАН ДЕСПИЋ: ДИПТИХ ЗА ЕНГЛЕСКИ РОГ И ГУДАЧЕ
Апстракт: Награда Удружења композитора Србије "Стеван Мокрањац" за 2005. годину додељена је композитору Дејану Деспићу за дело Диптих за енглески рог и гудаче (оп. 166, 2003). У раду се указује на околности под којима је композиција настала и, путем сажетог приказа композиције, утврђује њено место у обимном композиторском опусу аутора, који је 2005. године обележио пола века свог стварања.
Кључне речи: Дејан Деспић, Диптих за енглески рог и гудаче, награда "Стеван Мокрањац", Јасна Миличић-Брендштетер, Yasna Brandstäter.
Преузети: срп / енг

Анализе

Лаура Манолаке – СТИЛСКИ ПРЕГЛЕД МУЗИКЕ ТИБЕРИЈУА ОЛАХА, С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СИМФОНИЈУ БР. 2
Апстракт: Тиберију Олах (Tiberiu Olah, 1928–2002), румунски композитор, од педесетих година прошлог века изучавао је Енескуову (George Enescu) полихетерофонију, коју је интерпретирао као "нови метод организовања звучног материјала". Пратећи овај метод, Олах је својој Симфонији бр. 2, Авантуре са дурским акордом и пентатоником, настојао да у истом оквиру обликује процедуре пентатонике расуте у простору и процедуре наслојавања.
Кључне речи: Тиберију Олах, Симфонија бр. 2, полихетерофонија, процедура наслојавања, пентатоника, консонанца, дисонанца.
Преузети: срп / енг

Марија Масникоса – ДУАЛ ВЛАДИМИРА ТОШИЋА
Апстракт: Дуал (1992) Владимира Тошића је једна од првих постминималистичких композиција овог аутора. Заснована на строго конципираном сложеном репетитивном процесу, композиција искорачује из простора радикалног минимализма само захваљујући специфичној "тродимензионалној" физиономији репетитивних модела са којима се ради. Ови модели симулирају најчешћу фактурну организацију тоналне музике ("мелодија+пратња"), те и сама композиција припада пољу постмодерне симулацијске уметности.
Кључне речи: Постминимализам, интегрални минимализам, строга предобликована репетитивност, минималистичка и постминималистичка фактура, симлуакрум, касни модернизам, постмодернизам, симулацијска уметности.
Преузети: срп / енг

Јелена Новак – QUEER ПРОТОКОЛ ОМАЖА. МАРКО НИКОДИЈЕВИЋ: МРАЧНЕ ОДАЈЕ – ГРОБНИЦА ЗА КЛОДА ВИВИЈЕА
Апстракт: Музика канадског композитора Клода Вивијеа (Claude Vivier, 1948–1983) послужила је као фрактализовани материјал за настанак дела Мрачне одаје – гробница за Клода Вивијеа (Chambres de ténèbres/tombeau de Claude Vivier, 2005) Марка Никодијевића. Вивијеово стваралаштво и рубно queer деловање упориште су Никодијевићевог минуциозног читања/деконструисања Вивијеовог света кроз сопствена стваралачка преиспитивања.
Кључне речи: queer, омаж, деконструкција.
Преузети: срп / енг

Грађа и традиција

Игор Зиројевић – ПРИНЦИПИ И ПРОБЛЕМАТИКА ПРЕНОШЕЊА НЕУМСКИХ ТЕКСТОВА СРЕДЊОВИЗАНТИЈСКЕ И НОВОВИЗАНТИЈСКЕ НОТАЦИЈЕ У ПЕТОЛИНИЈСКИ СИСТЕМ
Апстракт: Студија се бави проблематиком и објашњењем метода преношења музичких текстова записаних византијским неумским нотацијама (средњовизантијском и нововизантијском) у петолинијски систем. Проблем се посматра кроз два кључна аспекта: разјашњење сврхе, начина и домета транскрипције и транснотације, као и кроз анализирање логике византијских нотација.
Кључне ријечи: Знак, фраза, тумачење, транскрипција, транснотација, привлеканија.
Преузети: срп / енг

Јулијана Жабева – СРПСКИ МУЗИЧАРИ НА ОХРИДСКОМ ЛЕТУ 1961–1991.
Апстракт: Фестивал Охридско лето једна је од најзначајнијих манифестација у македонској уметности и култури. Многа извођења на овом фестивалу реализовали су музичари из Србије: инструменталисти, певачи, камерни ансамбли, симфонијски оркестри и хорови. У периоду између 1961. и 1991. српски музичари су на Охридском лету учествовали на 149 концерата.
Кључне речи: Фестивал Охридско лето, српски музичари, концерти, реситали, солистичка извођења, камерни ансамбли, симфонијски оркестри, вокално-инструментални ансамбли, сарадње.
Преузети: срп / енг

Студентски радови

Биљана Срећковић – РАДИО БЕОГРАД У КОНТЕКСТУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРПСКОГ ДРУШТВА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Преузети: срп / енг

Фестивали и симпозијуми

Татјана Марковић – IMS, IAML, IAMIC 2006: Гетеборг, Шведска
Преузети: срп / енг

Селена Ракочевић – ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ "ГРАДСКА МУЗИКА БАЛКАНА". Документацијски и комуникацијски центар за регионалну музику, Драч (Албанија), 28. 9–1. 10. 2006.
Преузети: срп / енг

Доната Премеру – КОМПОЗИТОРИ У ПРВОМ ЛИЦУ (ДРУГИ ЧИНЧ ФЕСТИВАЛ У БЕОГРАДУ)
Преузети: срп / енг

Ивана Стаматовић – 15. МЕЂУНАРОДНА ТРИБИНА КОМПОЗИТОРА. Београд, 18–21. новембар 2006.
Преузети: срп / енг

Прикази и рецензије

Крис Волтон – ВИНФРИД ЛИДЕМАН: ХУГО ДИСТЛЕР – МУЗИЧКА БИОГРАФИЈА. Augsburg: Wissener-Verlag, 2002. Collectanea Musicologica No. 10. ISBN: 3-89639-353-7
Преузети: срп / енг

Маја Смиљанић-Радић – Ђерђ Мандић: ВОЈВОЂАНСКЕ ОРГУЉЕ
Преузети: срп / енг

Леон Стефанија – Ото Е. Ласке: МУЗИЧКА ГРАМАТИКА И МУЗИЧКО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА. УТРЕХТСКИ РУКОПИСИ /1970–1974/. Ур. Нико Шилер. Methodology of Music Research, Vol. 3. Frankfur am Main et al: Peter Lang, 2004. ISSN 1618-842X. ISBN 3-631-52573-7. US-ISBN 0-8204-7395-2
Преузети: срп / енг

Ивана Перковић Радак – Андрија Јаковљевић: АНТОЛОГИЈА СА НЕУМАМА ИЗ ДОБА ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
Преузети: срп / енг

Тијана Поповић Млађеновић – МУЗИКОЛОШКЕ И ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ РЕФЛЕКСИЈЕ (уредиле Драгана Јеремић-Молнар и Ивана Стаматовић). Београд Факултет музичке уметности, Универзитет уметности, 2006, 173 стр., ISBN 86-83745-61-1
Преузети: срп / енг

Катарина Томашевић – ЈОСИП СЛАВЕНСКИ И ЊЕГОВО ДОБА. Зборник радова са научног скупа поводом 50 година од композиторове смрти. Београд, СОКОЈ-МИЦ, Уредник: Мирјана Живковић, Београд, 2006.
Преузети: срп / енг

Одбрањене тезе

Ира Проданов Крајишник – РЕЛИГИЈСКА ИНСПИРАЦИЈА У СРПСКОЈ МУЗИЦИ ПОСЛЕ 1945. ГОДИНЕ
Преузети: срп / енг

Данијела Кулезић-Вилсон – КОМПОНОВАЊЕ НА ЕКРАНУ: МУЗИКАЛНОСТ ФИЛМА
Преузети: срп / енг

Валентина Радоман – ЕЛЕМЕНТИ ИМПРЕСИОНИСТИЧКОГ СТИЛА У СРПСКОЈ МУЗИЦИ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА
Преузети: срп / енг

Соња Цветковић – ЕВРОПСКА ТРАДИЦИЈА У КАМЕРНИМ ДЕЛИМА ПЕТРА СТОЈАНОВИЋА
Преузети: срп / енг

Јелена Јанковић – МЕСТО ФЕСТИВАЛА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ У ТРАНЗИЦИОНОМ ДРУШТВУ. Приказ магистарске тезе, Универзитет уметности у Београду/Université Lumière Lyon 2, France
Преузети: срп / енг

Нови звук, компакт диск бр. 29

1. Исидора Жебељан: Скомрашка игра, за камерни оркестар
2. Божидар Обрадиновић: Ромар, за женски хор и клавир
3. Ања Ђорђевић: Бог града – хор душа, за мешовити хор и оркестар
4. Дејан Деспић: Диптих, оп. 166, за енглески рог и гудаче
5. Владимир Тошић: Дуал, за флауту, обоу, виолину, виолу, виолончело, видрафон, маримбу и удараљке