Novi zvuk logo

Најновије издање: 52

Novi zvuk 52

Претходно издање: 51

Novi zvuk 51

српски / english facebook

Број 16

Реч уредника

Мирјана Веселиновић-Хофман – РЕЧ УРЕДЕНИКА
Преузети: срп / енг

Тема Броја

Милош Велимировић – ДУХОВНА МУЗИКА НА БАЛКАНУ
Преузети: срп / енг

Јане Коџабашија – АСПЕКТИ УЗАЈАМНИХ УТИЦАЈА И РАЗВОЈА ЦРКВЕНОГ ПЕВАЊА КОД ПОЈЕДИНИХ ПРАВОСЛАВНИХ НАРОДА НА ТЛУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА У XIX И XX ВЕКУ
Преузети: срп / енг

Франц Мец – БАНАТ И ДУХОВНА МУЗИКА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ. ПРОБЛЕМИ И ПОСТАВКЕ МУЗИЧКО-ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА
Преузети: срп / нем

Владета Јеротић – ПСИХОЛОШКО ДЕЈСТВО ХРИШЋАНСКЕ ЛИТУРГИЈЕ
Преузети: срп / енг

Ивана Перковић – О ЕСХАТОЛОШКОМ АСПЕКТУ СРПСКЕ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ
Преузети: срп / енг

Роксанда Пејовић – ТЕКСТОВИ О СРПСКОЈ ЦРКВЕНОЈ МУЗИЦИ У СРПСКОЈ ПУБЛИЦИСТИЦИ (1839–1914)
Преузети: срп / енг

Милоје Николић – ДУХОВНИ КОНЦЕРТ
Преузети: срп / енг

Богдан Ђаковић – ОДНОС БОГОСЛУЖБЕНЕ И КОНЦЕРТНЕ ПРАКСЕ У СРПСКОЈ ДУХОВНОЈ МУЗИЦИ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА
Преузети: срп / енг

Константин Катрина – МУЗИКА ВИЗАНТИЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ У РУМУНИЈИ И ХРИСАНТОВА РЕФОРМА 1814
Преузети: срп / нем

Еустатиос Макрис – ЗНАЧАЈ ТОНСКИХ ВИСИНА У "НОВОМ МЕТОДУ" ГРЧКЕ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ
Преузети: срп / енг

Бојан Ортаков – ОХРИДСКА ЕСТЕТИКА КАО БАЗА МАКЕДОНСКОГ МУЗИЧКО-ЕСТЕТСКОГ ИСКУСТВА КРОЗ ВЕКОВЕ
Преузети: срп / енг

Анастасија Сиопси – АСПЕКТИ ИДЕОЛОГИЈЕ: АНАЛИЗА УТИЦАЈА ГРЧКЕ ДУХОВНЕ ТРАДИЦИЈЕ НА "МОДЕРНУ ГРЧКУ НАЦИОНАЛНУ ШКОЛУ У МУЗИЦИ" (1910–1940)
Преузети: срп / енг

Анастасија Георгаки и Апостолос Луфопулос – ДУХОВНОСТ У ЕЛЕКТРОАКУСТИЧКИМ ДЕЛИМА APOKALYPSIS, TETELESTAI И KRATIMA ГРЧКОГ КОМПОЗИТОРА МИХАЕЛА АДАМИСА
Преузети: срп / енг

Нова дела

Ивана Перковић – ЛИТУРГИЈА ПРЕЂЕОСВЕЋЕНИХ ДАРОВА ДИМИТРИЈА ГОЛЕМОВИЋА
Преузети: срп / енг

Фестивали и симпозијуми

Милена Медић – ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА ТРИБИНА КОМПОЗИТОРА
Преузети: срп / енг

Ира Проданов – НОМУС 2000
Преузети: срп / енг

Рецензије и прикази

Драгана Стојановић-Новичић – УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Преузети: срп / енг

Јасенка Анђелковић-Протић – СОЊА МАРИНКОВИЋ: ИСТОРИЈА СРПСКЕ МУЗИКЕ
Преузети: срп / енг

Нице Фрациле – ДИМИТРИЈЕ ГОЛЕМОВИЋ: РЕФРЕН У НАРОДНОМ ПЕВАЊУ: ОД ОБРЕДА ДО ЗАБАВЕ
Преузети: срп / енг

Ира Проданов – КАРИН ФОН МАУР: О ЗВУКУ СЛИКА
Проданов: сер / енг

Весна Микић – ДВА СЕВА НЕКАДА, А ДАНАС...? ЈУГОСЛОВЕНСКИ САВРЕМЕНИ КОМПОЗИТОРИ: ДУШАН РАДИЋ, ЕНРИКО ЈОСИФ (на CD-у)
Преузети: срп / енг

Нови звук, компакт диск бр. 16

1. Исаија Србин – Алилуја
2. Ненад Барачки – Ускршња стихира
3. Корнелије Станковић – Анђели на небесима
4. Тихомир Остојић – Ашче и во гроб снишел јеси бесмертне
5. Стеван Стојановић Мокрањац – О како безаконоје
6. Петар Коњовић – Реч господа
7. Коста Манојловић – Стихира српским свецима
8. Марко Тајчевић – Господи, услиши
9. Димитрије Големовић – Литургија пређеосвећених дарова
10. Михаел Адамис – Кратима